Kategoria: Usługi

Audyt i Sprawozdania

Dobre decyzje wymagają profesjonalnej wiedzy i rzetelnych danych.

Zapewne doskonale wiesz, który produkt sprzedaje się u Ciebie najlepiej, ale czy jesteś pewny, który produkt przynosi Tobie największy zysk? Biznes zarabia, ale pieniędzy brakuje na czas? Starasz się o kredyt na inwestycje? Ale czy Twoja firma jest wypłacalna i zdolna do obsługi długu, czy inwestycja jest efektywna?

Systematyczny audyt i sprawozdawczość jest skutecznym narzędziem pozwalającym odpowiedzieć na te i wiele innych pytań, dlatego w ofercie przygotowaliśmy dla Ciebie m.in:

Analiza wyników finansowych i tworzenie prognoz finansowych

Sporządzanie raportów według polityki grupy

Sporządzanie i przegląd sprawozdań finansowych

Audyt ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych

Sprawozdawczość dla banków, GUS, NBP

Audyt teczek kadrowych oraz rozliczeń z pracownikami i ZUS

Masz wrażenie, że wiele czynności w Twojej firmie jest powielanych i potrzebujesz automatyzacji procesów? Boisz się o bezpieczeństwo danych?

Wykonamy dla Ciebie:

Audyt wewnętrzy

Budowa procesów finansowo-księgowych

Analiza systemów informatycznych

Budowa bezpiecznych sieci komputerowych

Kadry i Płace

W każdym momencie dbamy o maksymalną efektywność prac.

Zarządzanie pracownikami w Twojej firmie może również stać się efektywniejsze.

Zyskasz dostęp do wygodnego podglądu grafiku pracy, pełnej ewidencji wykorzystanych i planowanych dni urlopowych swoich pracowników.

Oferujemy aplikację, która w pełni jest zintegrowana z naszym systemem kadrowo-płacowym i pozwoli Tobie skutecznie zarządzać:

Czasem i planem pracy

Kwalifikacjami pracowników

Nieobecnościami i delegacjami

Systemem oceny pracowników

Będziesz mógł on-line zatwierdzać lub odrzucać prośby urlopowe.

Na bieżąco aktualizujemy wiedzę z zakresu prawa pracy. Mamy doświadczenie w różnych branżach. Zapewniamy sprawną obsługę spraw pracowniczych od momentu nawiązania współpracy:

Pomagamy wybrać odpowiednią formę zatrudnienia

Sporządzamy umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne

Rejestrujemy w ZUS

W trakcie trwania zatrudnienia:

Prowadzimy teczki osobowe

Prowadzimy ewidencje urlopów, nadgodzin, zwolnień lekarskich

Sporządzamy zaświadczenia o dochodach i zatrudnieniu

Prowadzimy rozliczenia z PFRON

Naliczamy listy płac, zaliczki na podatek dochodowy, składki ZUS i PPK

Rozliczamy świadczenia pozapłacowe

Przypominamy o ważnych terminach (badania lekarskie, BHP)

Oferujemy także:

Ocenę ryzyka związanego z zatrudnianiem

Sporządzanie wewnętrznych regulaminów

Rozliczenie dochodów zagranicznych

Audyt teczek kadrowych

Audyt rozliczeń z pracownikami i ZUS

Audyt wewnętrznych regulacji

Informujemy Cię o zmianach w przepisach, które dotyczą Twojego biznesu.

Współpracujemy z działami księgowymi, przekazujemy dane w strukturach niezbędnych dla celów zarządczych. Przejmujemy kontakt z urzędami skarbowymi, ZUS oraz innymi organami państwowymi.

Działamy terminowo i z dbałością o zachowanie poufności danych.

Księgowość

My nie tylko „księgujemy i liczymy podatki”.

Pomożemy wybrać odpowiednią ewidencję księgową, dostosowaną do potrzeb konkretnego biznesu i wspierającą jednocześnie proces zarządzania finansami.

Tak jak i Ty nie lubimy setek tabelek z milionem nieaktualnych informacji. Wszystkie aktualne i rzetelne informacje finansowe możesz otrzymać z ewidencji księgowej. Informacja o podatkach chociaż ważna, może być tylko informacją dodatkową jaką od nas otrzymasz.

Usługi jakie m.in. świadczymy w ramach księgowości:

Opracowanie planu kont oraz polityki rachunkowości

Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Nadzór księgowy

Konsultacje księgowe

Audyt ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych

Stawiamy na rzetelność, terminowość oraz dobrą i nowoczesną komunikację.

Szkolenia i Wsparcie

Księgowość, finanse, rachunkowość, kadry i płace, składki ZUS, PPK, PFRON, podatek dochodowy, podatek VAT, sprawozdania finansowe, zeznania podatkowe itd… tej wiedzy jest naprawdę sporo i wymaga ona ciągłej aktualizacji.

Lubimy dzielić się wiedzą, opowiadać m.in. o podatkach, dlatego prowadzimy projekty szkoleniowe na zlecenie firm. Uczymy osoby indywidualne, które przygotowują się do awansu i ważnych egzaminów. Podpowiadamy jak optymalnie zbudować procesy finansowo-księgowe.

Szkolimy metodami warsztatowymi. Udzielamy konsultacji z prawa podatkowego oraz bilansowego.

Posiadamy doświadczenie w wielu systemach księgowych, a przy wdrożeniu zapewniamy wsparcie informatyczne.

Chętnie bierzemy udział w licznych konferencjach, aby zapewnić naszym Klientom poczucie pewności i bezpieczeństwa.