Kadry i Płace

Kadry i Płace

W każdym momencie dbamy o maksymalną efektywność prac.

Zarządzanie pracownikami w Twojej firmie może również stać się efektywniejsze.

Zyskasz dostęp do wygodnego podglądu grafiku pracy, pełnej ewidencji wykorzystanych i planowanych dni urlopowych swoich pracowników.

Oferujemy aplikację, która w pełni jest zintegrowana z naszym systemem kadrowo-płacowym i pozwoli Tobie skutecznie zarządzać:

Czasem i planem pracy

Kwalifikacjami pracowników

Nieobecnościami i delegacjami

Systemem oceny pracowników

Będziesz mógł on-line zatwierdzać lub odrzucać prośby urlopowe.

Na bieżąco aktualizujemy wiedzę z zakresu prawa pracy. Mamy doświadczenie w różnych branżach. Zapewniamy sprawną obsługę spraw pracowniczych od momentu nawiązania współpracy:

Pomagamy wybrać odpowiednią formę zatrudnienia

Sporządzamy umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne

Rejestrujemy w ZUS

W trakcie trwania zatrudnienia:

Prowadzimy teczki osobowe

Prowadzimy ewidencje urlopów, nadgodzin, zwolnień lekarskich

Sporządzamy zaświadczenia o dochodach i zatrudnieniu

Prowadzimy rozliczenia z PFRON

Naliczamy listy płac, zaliczki na podatek dochodowy, składki ZUS i PPK

Rozliczamy świadczenia pozapłacowe

Przypominamy o ważnych terminach (badania lekarskie, BHP)

Oferujemy także:

Ocenę ryzyka związanego z zatrudnianiem

Sporządzanie wewnętrznych regulaminów

Rozliczenie dochodów zagranicznych

Audyt teczek kadrowych

Audyt rozliczeń z pracownikami i ZUS

Audyt wewnętrznych regulacji

Informujemy Cię o zmianach w przepisach, które dotyczą Twojego biznesu.

Współpracujemy z działami księgowymi, przekazujemy dane w strukturach niezbędnych dla celów zarządczych. Przejmujemy kontakt z urzędami skarbowymi, ZUS oraz innymi organami państwowymi.

Działamy terminowo i z dbałością o zachowanie poufności danych.